Close
Hình ảnh của chương trình "Máy tính cho em"
Lượt xem: 519

chương trình "Máy tính cho em"

Sở GD&ĐT Hà Nội và công đoàn ngành giáo dục Hà Nội phát động nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường đang thiếu điều kiện học tập

       Trước diễn biến phúc tạp và kéo dài của dịch bệnh Covid 19, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ GD&ĐT và chỉ đạo của Thành phố Hà Nội "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh bị bỏ lại phía sau", hưởng ứng chương trình "Máy tính cho em" do Sở GD&ĐT Hà Nội và công đoàn ngành giáo dục Hà Nội phát động nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường đang thiếu điều kiện học tập, ngày 4/10/2021 BGH và BCH  Công đoàn nhà trường tổ chức trao tặng "Máy tính cho em" cho 14 học sinh của trường thuộc các tập thể lớp: 1A, 1D, 2A, 2G, 2H, 3B, 3C, 3G, 4C, 4E, 4H.

   

   

   

   

Từ khóa tìm kiếm