Close
Hình ảnh của Thi giáo viên giỏi cấp quận
Lượt xem: 3035

Thi giáo viên giỏi cấp quận

Nhà trường đã cử 2 đ/c giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp quận năm học 2014-2015.

Nhà trường đã cử 2 đ/c giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp quận năm học 2014-2015. Tại trường Tiểu học Phương Mai 2 đ/c NguyễnBích Liên 1 -Lớp 1H và đ/c Nguyễn Vân Anh- lớp 1B đã hoàn thành vòng thi của mình thành công.

Từ khóa tìm kiếm