Close
Hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2012 - 2017.....