Close
Hình ảnh của Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2003-2004
Lượt xem: 505

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2003-2004

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2003-2004

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2003-2004:

PHHS vào link sau để đăng kí và làm theo hướng dẫn:


https://youtu.be/VpP0XQ88nK0

HD đăng kí tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 TP Hà Nội 2023 -2024 - YouTube


https://www.youtube.com/watch?v=YvLYtViWdU4

HD đăng kí tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 TP Hà Nội 2023 - 2024 - YouTubeTừ khóa tìm kiếm