Close
Hình ảnh của HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Lượt xem: 726

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên.

     Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định 3 mạch nội dung đối với học sinh lớp 1: Hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên.

     Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục, trong đó, dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, từng cá nhân học sinh được tham gia trực tiếp vào các hoạt động thực tiễn khác nhau của đời sống gia đình, nhà trường cũng như ngoài xã hội với tư cách là chủ thể của hoạt động, qua đó phát triển năng lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình.

     Bắt đầu từ năm học 2020-2021, hoạt động trải nghiệm chính thức được đưa vào nhà trường như một môn học góp phần hình thành và phát triển cho học sinh tiểu học những năng lực, phẩm chất cần thiết nhất.

    Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô giáo, học sinh khối lớp 1 trường Tiểu học Phương Mai hào hứng tham gia tiết tiết học: Em ươm cây xanh.

    Đến với tiết học, học sinh được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp của hoa lá , cỏ cây. Các em được tìm hiểu về các loài hoa, loài cây và hơn nữa, các em còn được tự mình ươm trồng một cây xanh. Hành động tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa sẽ là hành trang vững vàng cho các em bước vào tương lai.

 

Từ khóa tìm kiếm