Close
Hình ảnh của Hội thi  thể dục thể thao cấp Quận
Lượt xem: 372

Hội thi thể dục thể thao cấp Quận

Hội thi thể dục thể thao cấp Quận

Nhà trường đã cử các đ/c giáo viên tham gia thi 2 bộ mộn: Kéo co + Bóng đá

Các đ/c gv đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và mang về Huy chương đồng môn bóng đá nam + HCĐ đồng đội kéo co.

    

Từ khóa tìm kiếm