Close
Hình ảnh của Sơ khảo Hội diễn văn nghệ "Âm vang giai điệu đoàn viên 2003"
Lượt xem: 371

Sơ khảo Hội diễn văn nghệ "Âm vang giai điệu đoàn viên 2003"

Sơ khảo Hội diễn văn nghệ "Âm vang giai điệu đoàn viên 2003"

Sơ khảo Hội diễn văn nghệ "Âm vang giai điệu đoàn viên 2003"

các đ/c giáo viên nhà trường đã tham gia nhiệt tình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tiết mục dự thi "Gặp nhau giữa rừng mơ".

    

   

  

Từ khóa tìm kiếm